Οι κοινότητες και οι οικισμοί που δημιούργησαν τον δήμο Ηρακλείου

Δ. Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου
ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ηράκλειον

dimos-620x330-710x560_c


Ο οικισμός Καινούργια Πόρτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Βασιλειές προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Φοινικιά προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Γούρνες προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Αθάνατοι προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Αγία Ειρήνη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Πειρουνάκη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Μαλάδες προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Άγιος Σύλλας προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Βραδιάρη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Χάνι Ασάνη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Φορτέτζα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Χρυσοπηγή προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Μακρύς Τοίχος προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Μαραθίτης προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Ακ-Τάμπια προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Δρακουλιάρης προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Κατσαμπάς προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Μπουγάδα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου
Ο οικισμός Στειακού προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

16/05/1928
Ο οικισμός Χάνι Ασάνη του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Βραδιάρη του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Φορτέτζα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηράκλειον του δήμου
Ο οικισμός Καινούργια Πόρτα του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Πειρουνάκη του δήμου καταργείται.
Αναγνώριση του οικισμού Κνωσσός και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Βλιχιά και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Μετεβή Καμάρος και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Χανιών Πόρτα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Φαγαρέτου Πόρτα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Προάστειον και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι Δεχήρ-Αγά και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Μασταμπάς και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Μεσαμπελιές και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Καμίνια και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Θέρισσος και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Βούλγαρη και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Ατσαλένιο Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Αλατιάτα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928
Ο οικισμός Άγιος Σύλλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της 
κοινότητας Αγίου Σύλλα
Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα
 Αγίου Σύλλα

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929
Ο οικισμός Βασιλειές αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της
 κοινότητας Βασιλειών
Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην
 κοινότητα Βασιλειών

16/10/1940
Το όνομα του οικισμού Μετεβή Καμάρος του δήμου διορθώνεται σε Μπεντεβής
Ο οικισμός Μετόχι του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Μετόχι Δεχήρ-Αγά του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Φαγαρέτου Πόρτα του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Χανιών Πόρτα του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Ακ-Τάμπια του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Κατσαμπάς του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Μπουγάδα του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Στειακού του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Χρυσοπηγή του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Αλατιάτα του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Ατσαλένιο Μετόχι του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Βούλγαρη του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Θέρισσος του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Καμίνια του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Μασταμπάς του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Μεσαμπελιές του δήμου καταργείται.

LLLLLLLLL

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Φορτέτσα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Βραδιάρης και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Άνω Φορτέτσα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

19/03/1961
Ο οικισμός Μακρύς Τοίχος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον
 οικισμό Κνωσσός του δήμου
Ο οικισμός Άνω Φορτέτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον 
οικισμό Ηράκλειον του δήμου
Ο οικισμός Μαραθίτης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον
 οικισμό Ηράκλειον του δήμου
Ο οικισμός Βραδιάρης του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Μπεντεβής του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον 
οικισμό Ηράκλειον του δήμου
Ο οικισμός Νέα Φορτέτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον
 οικισμό Ηράκλειον του δήμου
Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον
 οικισμό Ηράκλειον του δήμου

2011_Dimos_Irakliou

17/03/1991
Αναγνώριση του οικισμού Παπά Τίτου Μετόχι και προσάρτησή του στο 
δήμο Ηρακλείου
Αναγνώριση του οικισμού Κορακοβούνι και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994
Ο οικισμός Σύλλαμος αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειών και προσαρτάται 
στο δήμο
Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειών και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Βασιλείαι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 153Α - 25/07/1997
Ο οικισμός Κορακοβούνι του δήμου μετονομάζεται σε Αμφιθέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
Ο οικισμός Σπήλια αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται 
στο δήμο
Ο οικισμός Γιοφυράκια αποσπάται από την κοινότητα Βουτών και προσαρτάται 
στο δήμο
Ο οικισμός Βούται αποσπάται από την κοινότητα Βουτών και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Δαφνές αποσπάται από την κοινότητα Δαφνέ και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Σταυράκια αποσπάται από την κοινότητα Σταυρακίων και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Σκαλάνιον αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται 
στο δήμο

images


18/03/2001
Ο οικισμός Αμφιθέα του δήμου καταργείται.
Ο οικισμός Παπά Τίτου Μετόχι του δήμου καταργείται.
Ο νέος οικισμός Λοφούπολις προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ηρακλείου
Ο νέος οικισμός Σέμελη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ηρακλείου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
Ο οικισμός Νέα Αλικαρνασσός ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου
Ο οικισμός Άγιος Μύρων αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται 
στο δήμο
Ο οικισμός Ξηροληά αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται 
στο δήμο
Ο οικισμός Άνω Ασίτες αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται
 στο δήμο
Ο οικισμός Αυγενική αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται 
στο δήμο
Ο οικισμός Άγιος Σύλλας αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται 
στο δήμο

2011_Dimos_Irakliou


Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Νίση αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Σίβα αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Πρασάς αποσπάται από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Κάτω Ασίτες αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Μονή Γοργολαΐνη αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Κεράσια αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Πενταμόδι αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Πετροκέφαλον αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Πυργού αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Καρκαδιώτισσα αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Ρουκάνι αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Μετόχι Τζαγκαράκη αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Βενεράτον αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Μονή Παλιανής αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Συνάπι αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Νέον Βενεράτον αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Ζερβού Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Γαλένιον αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμοhttp://www.eetaa.gr/

 

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........