Αυτός είναι ο νέος δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρνός

Ο Αλέξης Καλοκαιρβός γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1964.

Είναι Καθηγητής Γενικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 


(Προηγουμένως, από τον Νοέμβριο 1994 ως τον Απρίλιο 2016, επιστημονικός συνεργάτης, εντεταλμένος επίκουρος καθηγητής, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής). 


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Επισκέπτης καθηγητής στο Freie Universität Berlin (ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και χειμερινό εξάμηνο 2015-2016). Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακή διδασκαλία στο ίδιο Πανεπιστήμιο με την ίδια ιδιότητα (χειμερινό εξάμηνο 2012-2013). 


Eπισκέπτης καθηγητής στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι, εαρινό εξάμηνο 2012-2013). Αποδέκτης του Βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου, στον κύκλο των ανθρωπιστικών επιστημών (2011). 


Παραλήπτης του αργυρού μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών στην Τάξη των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών, ως πρόεδρος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, στην οποία απονεμήθηκε (2019). 


Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 

Πραγματολογία, βιογλωσσολογία, θεωρία της λογοτεχνίας, ιστορία των ιδεών για τη γλώσσα. Σπουδές: Πανεπιστήμιο Αθηνών Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι) Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Pour une sémantique discursive des phénomènes scalaires (E.H.E.S.S.) 


Αιρετές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Διευθυντής του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας (1998–2001)  

Τακτικό μέλος της Συγκλήτου, ως εκπρόσωπος των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας (1998-1999, 2004-2005) 


 Τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (τρεις θητείες: 1999–2004, 2007-2010) 


Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας (2004-2007)


 Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (2006-2010) 


 Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ολομέλειας και επταμελούς, από το 2011) 


Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (2013-2016) 


 Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας (2016-2020) 2 Θέσεις εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης 


 Μέλος του Δ.Σ. των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (από το 1993) 


 Τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (από το 1994) 


 Διευθυντής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (1994-2009)  Εντεταλμένος Σύμβουλος των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού (από το 1995) 

 Γραμματέας της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (1996-2009) 


 Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.ΘΕ.Α.• εκλεγμένος από την πανελλήνια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού σε τρεις θητείες: 2004-2009) 


 μέλος του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού (από το 2019) 


 Ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση (2004) και μέλος του Δ.Σ. (2009-2011) 


 Πρόεδρος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (από το 2009) 


 Διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Κρητικά Χρονικά (από το 2011) [Άμισθη υπηρεσία σε όλες τις θέσεις αυτής της ενότητας] 


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 

 ( σε συνεργασία με την Σάντυ Γιανναδάκη) “On the acquisition of discourse connectives: Between causality and mindreading”, Proceedings of ΙCGL14, University of Patras 


 ( επιμ. με την Ιάνθη Τσιμπλή) Γλώσσα και εξέλιξη. Βιογλωσσολογικές προοπτικές(Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 


«Η βιογλωσσολογία απέναντι στο νόημα. Όψεις του νατουραλισμού», στο Α. Καλοκαιρινός & Ι. Τσιμπλή (επιμ.) 


(2019, σε συνεργασία με την Σάντυ Γιανναδάκη) “Charting a natural way to Grice’s nonnatural meaning”, Studies in Greek Linguistics 39, 493-505, (Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies) 


 (2017, επιμ. με τον Στέφανο Κακλαμάνη). Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12οσ-17ος αι.) Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών). 


 (2015) “Revisiting the names. Korais’ political Cratylism”, Revue des Etudes Sud-Εst Européennes, τ. LIII, 327-371 


 (2015) «Ο Κοραής στην ‘άρθρωση του 1800’», στο Στ. Κακλαμάνης, Α. Καλοκαιρινός & Δ. Πολυχρονάκης (επιμ.) Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18ος - 19ος αιώνας), Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη (Ρέθυμνο, 12-14 Απριλίου 2013) (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης), 297-353 


 (2014) «Γλώσσα και ρητορική στον δρόμο της δημοσιότητας: 17ος - 18ος αιώνας», στο Λ. Αθανασάκη, Τ. Νικολαΐδης & Δ. Σπαθάρας (επιμ.) Ιδιωτικός βίος και δημόσιος λόγος στην ελληνική αρχαιότητα και στον Διαφωτισμό, Μελέτες αφιερωμένες στην Ιωάννα Γιατρομανωλάκη (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης), 381-499 & 529-536 


 (2013) «Σημειώσεις για τον ‘Δεμένο Ώμο’», Το Δέντρο 193-194, 56-60 3  (2011) «Γνωσιακά θεμέλια για την ποιητική ικανότητα», στο Γ. Ξυδόπουλος κ.α. (επιμ.) 12 κείμενα για τη γλωσσολογία (Αθήνα: Κοντύλι), 79-93 


 (2011) «Γλώσσα και Ιδεολογία: ιστορικοθεωρητικές προϋποθέσεις για μια συζήτηση».Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 31ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κεντρική ομιλία• Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών), 15-51 


 (2011) “Beyond Language”, στο M.V. Karra (επιμ.) Polyglossia (Athens: Onassis Cultural Centre), 16-21 & «Πέρα από τη Γλώσσα», στο Μ.Β. Καρρά (επιμ.) Πολυγλωσσία (Αθήνα: Ίδρυμα Ωνάση, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών), 16-21 


 (2010) Γλωσσολογία και Ποιητική (Αθήνα: νήσος, δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση), σελ. 492. 


 (2010, επιμ.) Ανθρωπιστικές σπουδές, Φιλοσοφικές Σχολές (Ρέθυμνο: Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης), σελ. 207 


 (2010) «Αντί για εισαγωγή: ‘Ανθρωπιστικές σπουδές, Φιλοσοφικές Σχολές’. Παράμετροι μιας συζήτησης» & «Παράρτημα: Ταξινομίες και ποσοτικά δεδομένα», στο Α. Καλοκαιρινός (επιμ.), 11-22 & 195-207 


 (2009) “Wretched, Institutions, Political Failure and Social Guilt”, στο: S. Economides – V. Monastiriotis (επιμ.), The return of street politics? Essays on the December riots in Greece(London: LSE), 21-26  (2008) «Από την οργανική γλώσσα στο γλωσσικό όργανο», στο: Κ. Πόταγας & Ι. Ευδοκιμίδης (επιμ.), Συζητήσεις για το Λόγο στο Αιγινήτειο (Αθήνα: Συνάψεις), 15-34 


 (2008) «Η Φιλοσοφική Σχολή μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο: Κατάσταση πραγμάτων και προοπτικές», στο: Δ. Μουστακλίδου (επιμ.), Το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα, (Θεσσαλονίκη), 205-217 


 (2007) «Η πυκνότητα και η μονάδα. Αναγνώσεις του Τάσου Χριστίδη», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 27ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μνήμη Α.Φ. Χριστίδη, (Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών), 149-158 


 (2005, σε συνεργασία με τον Bruce Fraser) “Implicative discourse markers. A comparative inquiry into English and Greek”, Γλωσσολογία/Glossologia 16 (2004-5), 97- 128 


 (2005, σε συνεργασία με την Ελένη Καρατζόλα) “Discourse markers of opposition in Early Modern Greek”, στο E. Jeffreys & M. Jeffreys (επιμ.) Approaches to Texts in Early Modern Greek, Πεπραγμένα του Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi V: Αναδρομικά και Προδρομικά (Σεπτέμβριος 2000) (Oxford: University of Oxford), 179-196 


(2004) “The justifying connection, mostly in Greek”, Journal of Greek Linguistics 5, 27- 80. 


 (2004) Γλωσσολογία και Ποιητική (Αθήνα: νήσος), σελ. 370.  (2004-2006, γενική επιμέλεια σε συνεργασία με τον Θεοχάρη Δετοράκη), Πεπραγμένα Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο: ΕΚΙΜ), 10 τόμοι. 

Εκλέχθηκε δήμαρχος Ηρακλείου στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........