«Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»- Διοργάνωση Εκδήλωσης στο Ρέθυμνο από το ΑΚΟΜΜ- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

 Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για τα προβλήματα και τις απειλές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023, στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου. 


Η συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 «Παρατηρητήριο Θάλασσας» και συγκεκριμένα της Ενέργειας 4.1 «Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης Τοπικών Φορέων», του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», του Τοπικού Προγράμματος CLLD / Leader της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.Κύριος στόχος του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Μια από τις δράσεις του σχεδίου είναι η σύσταση ενός «Παρατηρητηρίου Θάλασσας»: ενός (άτυπου) δικτύου ερευνητικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικών συλλόγων και άλλων τοπικών φορέων  για την ανάπτυξη του διαλόγου για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών απειλών. 


Ο σκοπός του παρατηρητηρίου είναι διττός: αφενός μεν η ιεράρχηση των κινδύνων και των απειλών που καταγράφονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία, αφετέρου δε η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων  για την αντιμετώπιση τους.  Επιδίωξη της Δράσης είναι η συνεχής προσθήκη – ενημέρωση με έγκυρα δεδομένα, επιστημονικές δημοσιεύσεις,  ειδήσεις και δράσεις του παρατηρητηρίου, ώστε να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης φορέων, θεσμών της πολιτείας, υπηρεσιών του κράτους και της κοινωνίας.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........