30 Ιουνίου 1993 Κλείνει Η Αμερικάνικη Βάση Γουρνών

 jjjjjjjjjjjj


Το φθινόπωρο του 1948 στις Ηνωμένες Πολιτείες Πολεμική Αεροπορία απέκτησε τη δική του οργάνωση ευφυΐα του, η USAF Υπηρεσία Ασφαλείας (USAFSS), φέρνοντάς την σε ισοτιμία με το στρατό και του Στρατού του Οργανισμού Ασφάλειας και το Πολεμικό Ναυτικό με Naval Security Group, της.


flag_kd

305_302_308%2528780%2529

ias_cv3

ias_cv2

Από μια αρχική μόνιμο προσωπικό κάτω των 200 προσωπικό της USAFSS είχε φτάσει ένα εξουσιοδοτημένο δύναμη του πάνω από 16.000, όταν τον Οκτώβριο του 1954 αποκόλληση του 34ου Radio Μοίρα Mobile της σε Wheelus Πεδίο, τη Λιβύη, με έδρα το Ηράκλειο Air Station (ΔΛΠ), στη βόρεια ακτή της Κρήτης .
Από τα πραγματικά πρωτόγονα καταλύματα του κόντρα πλακέ καλύβες Ντάλας και ενιαίο κοινόχρηστο αποχωρητήριο, η περιοχή εξελίχθηκε σε ένα πιο φιλόξενο ανάθεση.
Τα κτίρια δεν ήταν τα μόνα πράγματα που εξελιχθεί με την πάροδο των 39 ετών δραστήρια ζωή των ΔΛΠ. Οι λειτουργικές μονάδες που υπηρετούν εκεί, και την Πολεμική Αεροπορία η ίδια, δεν άλλαξε σε μικρότερο βαθμό. 

lib_rc
ant3%2528780%2529


%25CE%259A%25CE%25BF%25CE%25B9%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2582+%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2581%25CE%25AC+%25CE%25AD%25CF%2589%25CF%2582+%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD+%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE+%25CE%25AD%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7+%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF+%25CF%2584%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2582+%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585+%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585.+%25CE%25A4%25CE%25B1+%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B1+%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1+%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25AC+%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD+%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B1+%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25B9%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD.

%25CE%25A0%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25AC+%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25BC%25CF%258C+%2528%25CE%25BC%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AC%2529+%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9+%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B1+chow


Οι επιχειρησιακές μονάδες - αυτούς που εκτελούν τα κύρια αποστολή - στο Ηράκλειο Air σταθμού ήταν, κατά χρονολογική σειρά:

Τμήματα 2, 34η Μοίρα Mobile Radio (RSM)
- Από τον Οκτώβριο του 1954
6938η Μοίρα Mobile Radio (RSM)
- Από τις 8 του Μάρτη, 1955
6930η Radio Group Mobile (RGM)
- Από την 1η Απριλίου του 1958
- Μεταφέρθηκε στο ΔΛΠ από Wheelus Πεδίο, τη Λιβύη
- Αντήλλαξαν πόρους σε χαρτί με την 6938η RSM, η οποία μεταφέρθηκε σε Wheelus Field, Λιβύη
6931η Security Group (SG)
- Από 1 Ιουλίου 1963
- Η 6931η ΓΓ ήταν μια νέα οριοθέτηση της 6930ης RGM
- Αδρανοποιημένο 1 Οκτ, 1978
6931η Μοίρα Ασφαλείας (SS)
- Από την 1 του Ιούλη 1974
- Οργανωμένη υπάγεται στο 6931ο SG
6931η Ηλεκτρονικής Ασφάλειας Μοίρα (ΕΣΑ)
- Από την 1 του Οκτώβρη του 1979
- Η 6931η ΕΣΣ ήταν μια νέα οριοθέτηση της 6931ης SS
- Αδρανοποιημένο 30 Σεπτεμβρίου του 1993.
%25CE%2591%25CF%2580%25CF%258C+%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AC+%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582+%25CF%2584%25CE%25B1+%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25AC%252C+%25CF%2583%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2582+304%252C+305%252C+%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9+302+%25CF%2585%25CF%2580%25CF%258C+%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25AE%252C+%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD+%25CE%2599%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BF+%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585+1956.

%25CE%2591%25CF%2580%25CF%258C+%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AC+%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582+%25CF%2584%25CE%25B1+%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25AC+%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582+%25CF%2580%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25AC%252C+%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582+%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD+%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BD+%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9+Chow+%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B1

buildings_oct57

%25CE%2591%25CF%2580%25CF%258C+%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AC+%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582+%25CF%2584%25CE%25B1+%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25AC+%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE+%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25AC+%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585+%25CE%25B3%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585%252C+%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1%252C+BX%252C+%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%252C+%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9+club+%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582+%25CE%25BA%25CE%25AD%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF+%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2588%25CF%2585%25CF%2587%25CE%25AE%25CF%2582.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες για την ύπαρξη της 6938ης RSM κατά τα ΔΛΠ και σε Wheelus είναι πενιχρά. Θα ήθελα να ακούσω από κανέναν με περισσότερες λεπτομέρειες.Air Force Command 
Μονάδες στο Σταθμό Ηρακλείου Air ήταν εξαρτώμενη από αυτές τις εντολές Πολεμικής Αεροπορίας:


Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α. Υπηρεσία Ασφαλείας (USAFSS)
- Μέχρι τις 31, Ιουλίου, 1979
 • Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α. Ηλεκτρονικής Ασφάλειας Command (USAFESC)

 •  - 1 Αυγ. 1979 τις 30 Σεπτεμβρίου 1991

 • Air Force Command Intelligence (AFIC)
 •  
  - 1 Οκτωβρίου 1991 έως τις 30 του Σεπτεμβρίου 1993.
  1970

  base1

  cbtheater

  chow_78

  cbtheater

  %25CE%2591%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AE+%25CE%25B7+%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1+%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1+%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585+%25CE%2597%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585+%25CE%25BC%25CE%25B5+%25CE%25B2%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7+%25CF%2584%25CE%25B1+%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1+%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C+%25CF%2584%25CE%25BF+%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25B8%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF+%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%258C%25CF%2582+%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2583%25CE%25B7+%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD+%25CE%259F%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD+%25CE%2591%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25BC%25CF%258E%25CE%25BD%252C+%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD+%25CE%2591%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF+%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585+1970.

  Την 1η Οκτωβρίου 1993, η Πολεμική Αεροπορία Διοίκηση Intelligence αναδιοργανώθηκε ως της Air Intelligence Agency (AIA).Την 1η Φεβρουαρίου 2001, η Υπηρεσία Πληροφοριών Αεροπορίας έγινε εξαρτώμενη από την εντολή εναέριου αγώνα.
  Στις 7 Μαΐου 2007, της Υπηρεσίας Πληροφοριών Αεροπορίας αναπροσδιορίστηκε την Πολεμική Αεροπορία Intelligence, παρακολούθησης και αναγνώρισης του Οργανισμού (Air Force ISR Οργανισμός), την υποβολή εκθέσεων για την Αναπληρωτής Αρχηγός Γενικού Επιτελείου για Νοημοσύνης, παρακολούθησης και αναγνώρισης (Α2).
  Στην Πολεμική Αεροπορία σήμερα, η 31η Μοίρα Intelligence (IS), ενεργοποιείται στις 2 Οκτωβρίου 1995, τα ίχνη καταγωγή του στην 6931η ΓΓ / SS / ΕΣΑ. 

  CreteNov1961_

  flag_jc

  movie

  Photo22_7

  Photo26_7

  Photo17_7

  Photo16_7

  ETOS+1972
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΟΤΕ... ΕΤΟΣ 1970

  1

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΩΡΑ... ΕΤΟΣ 2011
  constr

  Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ 1993 . ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΗΦΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΤΗΘΗΚΕ !!! ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ !!!

  2

  3

  4

  theater_int
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΤΕ ... ΕΤΟΣ 1955
  5
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΡΑ... ΕΤΟΣ 2011


  62
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

  Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

  0 Comments:

  Δημοσίευση σχολίου

  .........