Ανακοίνωση για υποψήφιους φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 Αγαπητές υποψήφιες φοιτήτριες και αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές,

Tο νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Φιλοσοφίας του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Φιλοσο-φίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο βαθμολογήθηκε πρόσφατα με άριστα σε όλα τα κριτήρια πιστοποίησης του από την ΕΘΑΑΕ!


Είναι το μόνο ΠΠΣ Φιλοσοφίας το οποίο καλλιεργεί τη Φιλοσοφία σε όλο το εύρος των βασικών κλάδων και των ιστορικών περιόδων της, μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική φιλοσοφία (ηθική, πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, φιλοσοφία του δικαίου, αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης) και ιδιαίτερα στη φιλοσοφική πραγμάτευση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το περιβάλ-λον, το φύλο.Επίσης είναι το μόνο ΠΠΣ Φιλοσοφίας το οποίο εκπαιδεύει στην καινοτόμα και διεθνώς αναγνωρισμένη παιδαγωγική μέθοδο «Φιλοσοφία για Παιδιά» (P4C), ενώ επιπλέον περιλαμβάνει πολλές ελεύθερες ε-πιλογές μαθημάτων από άλλα Τμήματα και έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα μαθημάτων απόκτησης δι-δακτικής επάρκειας.


Το πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας διασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου (ΠΕ02), επίσης όμως οι απόφοιτοι/ες έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς ή ιδρύματα, όπως και να εξειδικευθούν στη διεθνώς ανερχόμενη μέθοδο της Φιλο-σοφικής Συμβουλευτικής (δείτε, για παράδειγμα, σχετικό άρθρο στην εφημερίδα Το Βήμα, 24/06/2024).


Επιπλέον, το πτυχίο Φιλοσοφίας είναι ένα από τα πιο δυναμικά πτυχία για την πρόσβαση σε μεταπτυ-χιακά προγράμματα σπουδών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε όλες τις αν-θρωπιστικές επιστήμες, επίσης στις κοινωνικές επιστήμες, στον πολιτισμό, στην επικοινωνία, στη δημό-σια διοίκηση, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διαχείριση των τεχνών, κ.ά.


Το διδακτικό προσωπικό μας είναι ερευνητικώς και διδακτικώς εξαιρετικό με βάση διεθνή πρότυπα και έτοιμο να βοηθήσει και να καθοδηγήσει, το δε γραμματειακό μας προσωπικό είναι πάντα φιλικό και δια-θέσιμο.

Το Ρέθυμνο και η Κρήτη γενικά είναι τόποι γνωστοί για τη φιλοξενία τους και προσφέρουν πολλά για να ανακαλύψει κανείς, γαστριμαργικά, πολιτισμικά, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, και κάθε λογής άλ-λες πλευρές και δυνατότητες ζωής και δράσης.

Θα είναι τιμή και χαρά μας να επιλέξετε το Τμήμα Φιλοσοφίας για τις προπτυχιακές σπουδές σας και να γίνετε έτσι συνοδοιπόροι μας στο συναρπαστικό ταξίδι ανάπτυξής του στα διεθνή πεδία αιχμής της έρευ-νας και της επιστήμης!

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........