…Καί Οἱ ΔΡΟΜΟΙ Ἔχουν Τό Δικό Τους ΟΝΟΜΑ Καί Τή Δική Τους ΙΣΤΟΡΙΑ… - Του Κωστή Βασιλάκη

  Α.1. ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΔΡΟΜΩΝ

Ἡ ὀνοματοδοσία καθιερώθηκε τή δεκαετία 1920-1930 μέ ὀνόματα ἱστορικῶν γεγονότων, τόπων, προσώπων, οἰκογενειῶν. Γιά τίς ἑκάστοτε Δημοτικές Ἀρχές Ἡρακλείου, ἡ ἐπιλογή ὀνομάτων ὑπῆρξε ἐξαιρετικά ἐπίπονη καί χρονοβόρα γιατί: (α) Ὁ ἀριθμός τῶν δρόμων ἦταν δυσανάλογος πρός τόν ἀριθμό τῶν πρός ἐπιλογήν ὀνομάτων. (β) Τήν ἀνακοίνωση τῶν ἐπιλεγμένων ὀνομάτων ἀκολουθοῦσαν θυελλώδεις συζητήσεις καί ἐπικρίσεις.

%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591+%25CE%259A%25CE%25A9%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3+%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259B%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2597%25CE%25A3+%252831%2529


Α.2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΡΟΜΩΝ
Ὁ ἀριθμός τῶν δρόμων εἶναι τετραψήφιος. Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμός ἀνηρτημένων πινακίδων σέ κάθε δρόμο εἶναι 4 καί αὐξάνεται ἀνάλογα μέ τό μῆκος τοῦ δρόμου. Τό κείμενο στίς πινακίδες ἐκτείνεται σέ 2 μέχρι 4 γραμμές. Ἀκολουθοῦν 6 κείμενα πινακίδων ἀπό 4 δρόμους.

1η γραμμή: ΟΔΟΣ. 2η γραμμή: τό ὄνομα τῆς ὁδοῦ. 3η γραμμή: Τό ὄνομα τῆς ὁδοῦ μέ λατινικά γράμματα. Τελευταία γραμμή: σέ 2 μέ 3 λέξεις στοιχεῖα γιά τό ὄνομα τῆς ὁδοῦ.

Στήν ἐφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ (Παρασκευή 2 Ἀπριλίου 2021, σελ. 16) ὑπάρχει φωτογραφία πινακίδας: ΟΔΟΣ/ΒΑΛΕΣΤΡΑΣ/VALESTRAS/ΑΓΓΛΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ καί σχόλιο μέ τίτλο «Μα τι είναι ο …Βαλέστρας;». Ὁ σχολιαστής γράφει: «ο Γιώργος Αεράκης έθεσε θέμα για τη λανθασμένη αναγραφή της εθνικότητας του μοναδικού ίσως φιλέλληνα που σκοτώθηκε στην Κρήτη». Ὁ σχολιαστής γράφει ἀκόμα πώς ὁ Γάλλος φιλέλληνας σκοτώθηκε κατά τήν πολιορκία τῆς Φορτέτσας Ρεθύμνου στίς 14 Ἀπριλίου 1822.

Α.3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Τά παραπάνω δείχνουν πώς πρέπει νά ἀντικατασταθοῦν ὅλες οἱ πινακίδες, μέ ὁμοιόμορφα κείμενα, τά ὁποῖα δέν θά ἀφήνουν περιθώρια ὁποιασδήποτε παρερμηνείας.
Ἁρμόδια τοῦ θέματος τούτου εἶναι ἡ Δημοτική Ἀρχή Ἡρακλείου.

Β.1. ΑΗΘΩΜΙΑΝΟΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ἀπό τό Δῆμο Ἡρακλείου:
(α) Δόθηκε σέ δρόμο τό ὄνομα «τῆς πάλαι ποτέ κραταιᾶς κωμοπόλεως ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ», γνωστῆς ὡς ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα χωριά τῆς Ἐπαρχίας Μονοφατσίου.
(β) Δόθηκαν σέ δρόμους τά ὀνόματα Ἁηθωμιανῶν ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΟΥΧΑ-ΛΟΓΙΟΥ(1), ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΠΡΙΤΟΥ, παπᾶ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΒΑΛΑ.
(γ) Παραχωρήθηκε τάφος στό νεκροταφεῖο Ἁγίου Κωνσταντίνου στό ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ(2).

01971


(1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ-ΛΟΓΙΟΣ, ὁ χαΐνης (: ἐκδικητής).
Ὡς ἐμπειρικός γιατρός (1800-1809) ἀπέκτησε τήν ἐκτίμηση χριστιανῶν καί μουσουλμάνων. Τόν ἀποκαλοῦσαν Δάσκαλο Δημητράκη καί Λόγιο. Ἀπό τό 1809 μέχρι τό 1811 σκότωσε 16 «αἱμοβόρους γενίτσαρους», οἱ ὁποῖοι ἦταν «ὁ φόβος καί ὁ τρόμος» χριστιανῶν καί μουσουλμάνων. Τό Μάϊο τοῦ 1811 μόνος του μπῆκε στόν πύργο τοῦ «ἀρχιγενίτσαρου τῆς Μεσσαρᾶς» Ἀγριολίδη στόν Ἅγιο Ἰωάννη Φαιστοῦ, τραυματίστηκε καί πέθανε ἀπό αἱμορραγία.

Τό ἀκέφαλο σῶμα κρέμασαν σέ μιά ἀχλαδιά. Μουσουλμάνος ἀπό τό κοντινό χωριό Καλύβια ἐξασφάλισε ἄδεια ταφῆς. Τό «μνῆμα τοῦ Λόγιου» στά Καλύβια ἔγινε τόπος προσκυνήματος. Ἄρρωστοι ἔφερναν στό μνῆμα φαγητά καί ροῦχα γιά νά γιατρευτοῦν. Ὁ Λόγιος μέ τούς ἀγῶνες καί τό θάνατό του ἔπεισε τούς χριστιανούς πώς οἱ Τοῦρκοι δέν ἦταν ἀνίκητοι.

(2) Ὁ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ἀπό τή Βασιλική τῶν Ἀστερουσίων Ὀρέων ὑπηρέτησε (1950-1962) καί στό Δημοτικό Σχολεῖο Ἁγίου Θωμᾶ μέ τήν Ἁηθωμιανή σύζυγό του Εὐαγγελία Σμπώκου. Τό 1983, πρίν ὁλοκληρώσει τή θητεία του ὡς Δημοτικός Σύμβουλος Ἡρακλείου, πέθανε.

Β.2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ὡς Δημότης Ἡρακλείου ζητῶ ἀπό τή Δημοτική Ἀρχή Ἡρακλείου ἄμεση ἀντικατάσταση πινακίδων σέ 2 δρόμους μέ κείμενο:

01972

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........