Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις με την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου στο Βενεράτο σε συνεργασία Δήμου Ηρακλείου - Περιφέρειας Κρήτης

 Δράση προληπτικής ιατρικής στην Κοινότητα του Βενεράτου με την επίσκεψη της κι-νητής μονάδας του Μαστογράφου για δωρεάν εξετάσεις, διοργανώνει ο Δήμος Ηρα-κλείου (Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας) υπό το συντονισμό και την οργάνωση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής – Καινοτόμων Δράσεων – Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρεια Κρήτης (Π.Κ.) και τον Αναπληρωτή Πε-ριφερειάρχη Εποπτεύοντα στον τομέα Υγείας και Κινητών Μονάδων Γιώργο Πι-τσούλη.


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης η Κινητή Μονάδα Μαστογρά-φου της Περιφέρειας θα βρίσκεται στο Βενεράτο και συγκεκριμένα μπροστά στο κτίριο της Κοινότητας, την Δευτέρα 17-06-2024 στις 09.00 το πρωί.


Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την Κοινότητα Βενεράτου και το Γραφείο Κοι-νοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα το Βενεράτο (τμ. ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Ν. Αλικαρνασσού) - τηλ. επικ. 2813400822, που υποστηρίζει την υλο-ποίηση της δράσης.


Πληροφορίες για την εξέταση - μαστογραφία

· Η προληπτική εξέταση – μαστογραφία απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 40-75 ετών (κατά προτεραιότητα: γυναίκες που έως τώρα δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μαστογραφικό έλεγχο όπως και οι ανασφάλιστες γυναίκες)


· Αποκλείονται οι γυναίκες: α) που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή, β) μαστε-κτομή πριν την πάροδο δέκα ετών, γ) γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστο-γραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Να μην έχουν ιστορικό βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στον μαστό.

Σημείωση: Οι γυναίκες που θα συμμετέχουν στην εξέταση είναι απαραίτητο, εφόσον έχουν προηγούμενες εξετάσεις που αφορούν το μαστό, να τις κρατούν μαζί τους.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........