Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για μέτρα πυροπροστασίας διεκδικεί ο Δήμος Χερσονήσου.

 Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση» στον άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου, υπέβαλε αίτηση για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών στον Δήμο Χερσονήσου» συνολικού προϋπολογισμού 86.800,00 €.


Η πρόταση αφορά στη διεκδίκηση χρηματοδότησης του Δήμου Χερσονήσου από το Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στο σχεδιασμό περιμετρικών ζωνών αντιπυρικής προστασίας, μέσου πλάτους δέκα (10) μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Πιο συγκεκριμένα, η υποβληθείσα πρόταση αφορά στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο αλσύλλιο που γειτνιάζει με τον οικισμό Επισκοπής (Τουπάκι) και στο αλσύλλιο που γειτνιάζει με τον οικισμό Γάλιπε του Δήμου Χερσονήσου.Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν είναι οι εξής:

1. στην περιοχή της Επισκοπής (μήκος δρόμου περίπου 1000 μ):

· καθαρισμοί και φρυγανεύσεις σε έκταση περίπου 14,5 στρεμμάτων και αφορά σε θαμνώδεις εκτάσεις

· καθαρισμοί-κλαδεύσεις-φρυγανεύσεις σε έκταση περίπου 5,00 στρεμμάτων και αφορά σε δενδρώδεις εκτάσεις

· εργασίες θρυμματισμού των προϊόντων καθαρισμού σε έκταση περίπου 19,40 στρεμμάτων

2. στην περιοχή της Γάλιπε (μήκος δρόμου περίπου 1200 μ):

· καθαρισμοί και φρυγανεύσεις σε έκταση περίπου 13,50 στρεμμάτων και αφορά σε θαμνώδεις εκτάσεις

· καθαρισμοί-κλαδεύσεις-φρυγανεύσεις σε έκταση περίπου 12,50 στρεμμάτων και αφορά σε δενδρώδεις εκτάσεις

· εργασίες θρυμματισμού των προϊόντων καθαρισμού σε έκταση περίπου 26,00 στρεμμάτων

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........