20 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων Του Παιδιού

 Μήνυμα του Συνηγόρου με αφορμή τα 25 χρόνια της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού


Συμπληρώνονται 27 χρόνια από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Με αυτή την αφορμή ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι κατά το σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, ιδίως όσων πλήττονται από την παρούσα οικονομική κρίση. 

Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης, μέσα από διυπουργική δέσμευση και συνεργασία, με μετρήσιμους στόχους, χρονοδιάγραμμα και μηχανισμό παρακολούθησης.
Πριν από 11 χρόνια η ανεξάρτητη αρχή ανέλαβε και την αποστολή της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, δηλαδή την αποστολή του Συνηγόρου του Παιδιού, που περιλαμβάνει και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης στη χώρα μας.

A1

Έκτοτε έχει εξετάσει περί τις 5.400 συναφείς αναφορές, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς, έχει υλοποιήσει δράσεις συμμετοχής και ακρόασης των απόψεων των παιδιών και έχει επισκεφτεί πολλές εκατοντάδες σχολεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά. Μέσα από τη δράση του ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι τα δικαιώματα του παιδιού εξακολουθούν να παραβιάζονται σε μεγάλο βαθμό στη χώρα μας και ότι η οικονομική κρίση έχει σοβαρές συνέπειες σε βάρος της ευημερίας των παιδιών και της πρόσβασής τους σε αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες.
Με την ευκαιρία της επετείου της Σύμβασης, δίνεται στη δημοσιότητα πρόσφατη Δημόσια Θέση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού με τίτλο «Παιδιά και Λιτότητα» στην οποία μεταξύ άλλων, το Δίκτυο συστήνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ετοιμάσουν και να υιοθετήσουν ένα Εθνικό Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και να συμπεριλαμβάνουν στις αποφάσεις που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες προτεραιότητες σχετικές με τις ανάγκες, τα δικαιώματα και το υπέρτερο συμφέρον των παιδιών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης, έχει απευθύνει στα συναρμόδια υπουργεία πρόταση για την συγκρότηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επί του οποίου έχει γίνει αρχική προεργασία, με συντονιστική πρωτοβουλία του Υπουργείου δικαιοσύνης, διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
A2


Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Αρχή θεωρεί απαραίτητη για την ουσιαστική εφαρμογή ενός τέτοιου Σχεδίου την ύπαρξη ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης, με την οποία θα προσδιορίζεται ο αρμόδιος φορέας και η διαδικασία για την εκπόνηση, τον διυπουργικό συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησής του. Επίσης είναι απαραίτητο να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα, στη στέγη, την διατροφή, την ένδυση, την υγεία, την εκπαίδευση, την πρόνοια, τον πολιτισμό και γενικότερα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής.
Ο Συνήγορος επισημαίνει τέλος ότι σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Σύσταση «Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (2013), οι χώρες μέλη της Ε.Ε. έχουν κληθεί να αναπτύξουν στρατηγικές για την διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε επαρκείς πόρους και ποιοτικές υπηρεσίες και για την προώθηση του δικαιώματος συμμετοχής τους σε δραστηριότητες και σε αποφάσεις που τα αφορούν. Για την προώθηση της εφαρμογής της Σύστασης στην χώρα μας, ο Συνήγορος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δίκτυο Eurochild, δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Περισσότερα στοιχεία για τις δράσεις της Αρχής στοwww.synigoros.gr και www.0-18.gr.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........