Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου 2022

 Ο Δήμος Ηρακλείου λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 266/2022

 (ΑΔΑ: 66ΔΙΩ0Ο-703) 


«Ορισμός υπαίθριου χώρου λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς στον Δήμο Ηρακλείου, ίδρυση βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικης αγοράς και έγκριση κανονισμού λειτουργίας και τοπογραφικού διαγράμματος βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικου αγοράς», μετά από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, και προκειμένου να προβεί σε χορήγηση νέων αδειών και θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε νέους πωλητές και επιπλέον θέσεων και δικαιωμάτων σε υφιστάμενους κατόχους,  καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά που θα διεξαχθεί στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης από τις 09-12-2022 έως και τις 07-01-2023, 

να υποβάλλουν αίτηση από 17 Νοεμβρίου έως και 25 Νοεμβρίου 2022 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 15:00), προσκομίζοντας στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ηρακλείου (Ελευθέρνης 15 Ηράκλειο) από τις 09:00 έως τις 14:00 (τηλ. 2810286633, 2810330894) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά δια μέσου της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Δήμου 

(e-mail: protokolo@heraklion.gr). Μετά την καθορισμένη προθεσμία δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση. Εφόσον ξεκινήσει να υποστηρίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικά από το Ο.Π.Σ.Α.Α. οι υποψήφιοι πωλητές θα υποβάλλουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος (https://openmarket.mindev.gov.gr) στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, πραγματοποιώντας είσοδο με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. 


Η υπογεγραμμένη αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αναρτώνται σε μορφή pdf. Όταν η αίτηση δεν συντάσσεται επί του εντύπου της Αίτησης/Δήλωσης συμμετοχής και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέσω της εφαρμογής του gov.gr με χρήση των κωδικών taxisnet ή έντυπη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........