Υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων για τα Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου

 Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου ανοίγει τη διαδικασία υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων για τα Φεστιβάλ του Δήμου για το έτος 2023.

Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση heraklionarts@gmail.com, μέχρι και την Τρίτη 18 Απριλίου.Οι προτάσεις αφορούν τα φεστιβάλ:

«Κρήτη μια Ιστορία 5+1 Πολιτισμοί» το όποιο θα διεξαχθεί από 25 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2023 και έχει θεματική τον σύγχρονο πολιτισμό

«Τέχνη Καθ' Οδόν» 2023 το όποιο θα διεξαχθεί στην πόλη του Ηρακλείου από 28 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2023

Ψηφιακές Παραγωγές για το κανάλι «Heraklion Arts and Culture» με καταληκτική ημερομηνία των παραδοτέων την 30η Οκτωβρίου 2023

Οι καλλιτεχνικές προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

1. αναλυτική περιγραφή της καλλιτεχνικής δράσης, των καλλιτεχνών και των συντελεστών που συμμετέχουν

2. ενδεικτικό προϋπολογισμό με επιμερισμό δαπανών

3. τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση της καλλιτεχνικής δράσης.

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό όλων των καλλιτεχνικών προτάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι αμοιβές, οι ασφαλιστικές κρατήσεις και εισφορές, το ΦΠΑ, τα πνευματικά δικαιώματα και η παρακράτηση φόρου.

Τις δαπάνες ηχητικής φωτιστικής κάλυψης για τα Φεστιβάλ «Κρήτη μια Ιστορία 5+1 Πολιτισμοί» και «Τέχνη Καθ΄ Οδόν», τις αναλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου.

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δεν είναι επιλέξιμές και θα πρέπει να προστεθούν στις αμοιβές των συντελεστών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Δευτέρα με Παρασκευή (12:00 με 14:00) στα τηλέφωνα 2813409454 και 2813409256.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........