Μέριμνα του Δήμου Σητείας για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 Στα πλαίσια της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την αρμοδιότητα του οποίου έχουν οι δήμοι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4830/2021, αναφέρουμε τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο Δήμος Σητείας κατά τα έτη 2022 και 2023, για το σκοπό αυτό:1. Προμήθεια ζωοτροφών αδέσποτων ζώων 2022, με ποσό 14.961,69 € από ίδιους πόρους.

2. Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα 2022, με ποσό 11.997,00 € από ίδιους πόρους (απορρόφηση 9.521,96 €).

3. Προμήθεια ζωοτροφών αδέσποτων ζώων 2023, με ποσό 24.760,78 € από ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ.

4.  Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα 2023, με ποσό  14.472,04 € από ίδιους πόρους (772 €) και πιστώσεις      ΥΠ.ΕΣ. (13.700,00 €) .

5.  Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων 2023, με ποσό 6.135,15 € από πιστώσεις Π.Δ.Ε Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. (απόφαση 90149/27-12-2022, ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30).

6. Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2023, με ποσό 13.441,60 €, διάρκεια σύμβασης έως 31/12/2024 από πιστώσεις: Π.Δ.Ε. Φιλόδημος ΙΙ  (απόφαση  85081/13-12-2022, ΑΔΑ: 6ΥΡΣ46ΜΤΛ-ΣΝ1).

  Επιπλέον ο Δήμος Σητείας χρηματοδοτείται με ποσό 372.000,00 € από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την « Κατασκευή ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς » (καταφύγιο), για το οποίο άμεσα θα προχωρήσει η διαδικασία μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου με δημοπρασία, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει  κατάλληλο ακίνητο και με ποσό 13.700,00 € για την «Προμήθεια scaners κ.λ.π. πάγιου εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς», με χρονικό ορίζοντα την 31/12/024.

  ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

  Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

  0 Comments:

  Δημοσίευση σχολίου

  .........