Η 11η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου Και Προειδοποίησης (11η ΜΣΕΠ) Στη Ζήρο Του Δήμου Σητείας

 Στη Ζήρο του δήμου Σητείας στο Νομό Λασιθίου βρίσκεται η  11η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (11η ΜΣΕΠ)  η οποία συγκροτήθηκε το έτος 1963 και ανήκει διοικητικά στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.

Διοικητής είναι απο τις 2 Οκτωβρίου 2018 ο Αντισμήναρχος (ΕΑ) Μάριος Σφενδουράκης

IMG_3448

Η Μονάδα ιδρύθηκε το 1963 με τον τίτλο «Early Warning Ziros» (E/W ZIROS) και εξοπλίστηκε με συσκευές Radar RV-377 (έρευνας 2D) και S-244N (Ύψους).


Το 1976 ορίστηκε ως έδρα του 4ου Τομέα Αεράμυνας.
Το 1982 μετονομάσθηκε σε 4η Μοίρα Κύριου Σταθμού Ελέγχου (4η ΜΚΣΕ), χωρίς να διαφοροποιηθεί η αποστολή της και σταδιακά, από το 1985 έως το 1987, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος (Auto) και η επιχειρησιακή λειτουργία της ως Μονάδα με δυνατότητες διασύνδεσης και ανταλλαγής ιχνών με αεροσκάφη AWACS NE-3A (SINS AEGIS/FNS – Southern Improved NADGE Site AEW Ground Enviroment Segment / Full NAEGIS Site).

gea_paradosi_msep_2

gea_paradosi_msep_3


Tο 1993 αποσύρθηκαν τα παλαιά Radar και η Μονάδα εξοπλίστηκε με νέο σύγχρονης τεχνολογίας Radar τύπου HR-3000 [High Power Air Defence Radar (HADR)], τριών διαστάσεων (3D), το οποίο λειτούργησε επιχειρησιακά το 1994.
Το 1996 εγκαταστάθηκε το σύστημα Remote Display Subsystem (RDS).
Το 1997 εγκαταστάθηκε εξελιγμένο διασύνδεσης και ανταλλαγής ιχνών.


Το 1998 εγκαταστάθηκε πρόσθετος ειδικός εξοπλισμός (Hardware) και λογισμικό (Software) για την βελτίωση της υποστήριξης των επιχειρησιακών απαιτήσεων στον Τομέα Ευθύνης της Μονάδας.
Το 2001 εγκαταστάθηκαν νέα συστήματα διασύνδεσης δεδομένων και το ίδιο έτος, αναπτύχθηκε εφεδρικό Radar.

IMG_3455

Το 2002, η Μονάδα μετονομάσθηκε σε 3° Κέντρο Ελέγχου Περιοχής.
Το 2004 εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα απεικόνισης πληροφοριών, και το 2005 πρόσθετα συστήματα λογισμικού και διασύνδεσης δεδομένων, αυξάνοντας τις δυνατότητες στον τομέα της επιτήρησης και του ελέγχου των αεροσκαφών.


Την 1η Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στη νέα Δομή ΝΑΤΟ και η υπαγωγή της Μονάδας στο Αllied Air Command (Ramstein) μέσω του CAOC TJ.
Από την 11η Ιανουαρίου 2018, το 3ο ΚΕΠ μετονομάστηκε σε 11η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (11η ΜΣΕΠ).

IMG_1755

Η 11η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (11η ΜΣΕΠ) έχει ως αποστολή τη διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας, με κατάλληλη οργάνωση-εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρησης των μέσων και συστημάτων που διατίθενται,  προκειμένου να εξασφαλίζεται:


H αδιάλειπτη διαβίβαση διευκρινισμένης αεροπορικής εικόνας στον υπεύθυνο Αεράμυνας της χώρας,
H επιτυχής διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων και
Η αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σχέδια, οποτεδήποτε απαιτηθεί.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........