Υποστελεχωμένα τα Λιμεναρχεία Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των μεταναστευτικών ροών

 Όπως προκύπτει από πρόσφατα δημοσιεύματα στα τοπικά ΜΜΕ της Κρήτης, η Ένωση Λιμενικών της νήσου προέβη σε ανακοίνωση κατά την οποία κάνει λόγω για αυξημένες ροές μεταναστών το τελευταίο διάστημα και τονίζει την ανάγκη στελέχωσης των Λιμενικών Αρχών Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου με το απαιτούμενο σε αριθμό προσωπικό, αλλά και τα απαιτούμενα μέσα, προκειμένου να μπορέσει το Λιμενικό Σώμα να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά την κατάσταση.


 Η Ένωση Λιμενικών Κρήτης τονίζει την υποστελέχωση ιδιαίτερα των Λιμενικών Σταθμών της Παλαιοχώρας, της Χώρας Σφακίων και της Αγίας Γαλήνης που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις συνεχόμενες ροές μεταναστών που έχουν μετατρέψει τη νότια Κρήτη σε πύλη εισόδου, καθώς δε διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού, αλλά ούτε σύγχρονα υπηρεσιακά μέσα. 


Εξάλλου το Λιμενικό Φυλάκιο Γαύδου είναι κλειστό και ο Λιμενικός Σταθμός Χώρας Σφακίων δεν διαθέτει πλωτό ενώ το περιπολικό όχημα είναι πλέον 24 ετών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όπως είναι πλέον γνωστό τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα των Λιμενικών Αρχών Κρήτης με τα πληρώματα τους, αλλά και στελέχη, αποσπώνται σε μόνιμη βάση για την ενίσχυση Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού όταν ταυτόχρονα και η Κρήτη γίνεται στόχος των δικτύων διακίνησης μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες. 


Έτσι τα Κεντρικά Λιμεναρχεία Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου εμφανίζουν μεγάλη υποστελέχωση τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι οι ροές μεταναστών από το Λιβυκό Πέλαγος πρόκειται να αυξηθούν. Όπως γίνεται επομένως αντιληπτό, η στελέχωση των Λιμενικών Αρχών Κρήτης θα πρέπει να είναι ανάλογη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη ενίσχυσής τους με πλωτά επιχειρησιακά μέσα, αλλά και η ενίσχυση των υφιστάμενων με δεύτερα πληρώματα. Επιπλέον, πέραν όλων όσων προαναφέρθηκαν, επιβάλλεται να λειτουργεί σε μόνιμη βάση το Λιμενικό Φυλάκιο Γαύδου που παραμένει κλειστό.


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να στελεχωθούν με τον απαραίτητο αριθμό λιμενικών τα εν λόγω Λιμεναρχεία Κρήτης, οι Λιμενικοί σταθμοί και το Φυλάκιο Γαύδου, ούτως ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, χωρίς ωστόσο αυτό να συμβαίνει εις βάρος της προσωπικής ασφάλειας και αξιοπρέπειάς τους;


2. Προτίθεται το Υπουργείο να προκηρύξει διαγωνισμό για την επαρκή κάλυψη όλων των κενών θέσεων στα Λιμεναρχεία και τους Λιμενικούς Σταθμούς στην Κρήτη ;

3. Προτίθεται το Υπουργείο να ορίσει την μόνιμη λειτουργία του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου ;


4. Προτίθεται το Υπουργείο να υλοποιήσει την αναγκαιότητα ενίσχυσης με πλωτά και εν γένει επιχειρησιακά μέσα τα Λιμεναρχεία και τους Λιμενικούς Σταθμούς στην Κρήτη ;


5. Προτίθεται το Υπουργείο να υλοποιήσει την αναγκαιότητα ενίσχυσης με πλωτά και εν γένει επιχειρησιακά μέσα τα Λιμεναρχεία και τους Λιμενικούς Σταθμούς στην Κρήτη ;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Επί των διαλαμβανομένων στα εν θέματι Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου γνωρίζεται ότι στις Λιμενικές Αρχές της Κρήτης έχουν διατεθεί και επιχειρούν σε μόνιμη βάση πλωτά επιχειρησιακά μέσα διαφόρων τύπων και κατηγοριών, τα οποία καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής. 


Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μετασταθμεύσεις ή προσωρινές διαθέσεις επιχειρησιακών μέσων, που υπάγονται είτε στην Κεντρική Υπηρεσία είτε σε έτερες Λιμενικές Αρχές ή, κατά περίπτωση, διενεργούνται και επεκτάσεις των γεωγραφικών ορίων των διεξαγόμενων περιπολιών.


Σημειώνεται ότι η ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών με επιχειρησιακά μέσα πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), λαμβανομένων υπόψη των εντάσεων των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Ο σχεδιασμός αυτός τελεί υπό συνεχή επικαιροποίηση/αναθεώρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των ανατολικών, νοτιανατολικών και νότιων συνόρων της χώρας μας. 


Υπό το πρίσμα αυτό έχει ήδη μετασταθμεύσει για εκτέλεση αποστολών πλωτό επιχειρησιακό μέσο από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου σε λιμένα της νοτίου Κρήτης. Επιπλέον, για την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Κρήτη, έχει διατεθεί ιπτάμενο μέσο από τον ευρωπαϊκό οργανισμό FRONTEX, το οποίο επιχειρεί εντός του πλαισίου της επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».


Γ ια την περαιτέρω ενίσχυση των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο ως προς την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη διατήρηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας όσο και ως προς την αναβάθμιση του στόλου. 


Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ενταχθεί κατά την χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020 συγχρηματοδοτούμενα έργα προμήθειας επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Όσον αφορά στη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027, έχουν αναληφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για την προμήθεια νέων και τον εκσυγχρονισμό όλων των επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, τα νέα επιχειρησιακά μέσα θα κατανεμηθούν για την κάλυψη των αναγκών των Λιμενικών Αρχών της χώρας.


Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας ενίσχυσης των Λιμενικών Αρχών με προσωπικό και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκδόθηκε ο υπ’ αρ. 94/2023


Κανονισμός (Β’ 6026), εισάγοντας τροποποιήσεις στην οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος εφαρμόζεται στο πλαίσιο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών της Κρήτης με προσωπικό, ενόψει της επικείμενης αποφοίτησης στελεχών από τις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Τέλος, αναφορικά με τη λειτουργία των Λιμενικών Φυλακίων, συγκρατείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του π.δ. 13/2018 (Α' 26), στην περιφέρεια δικαιοδοσίας Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων δύναται να συστήνονται Λιμενικά Φυλάκια, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, με διαταγή του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, για την κάλυψη έκτακτων ή άλλων ειδικών υπηρεσιακών αναγκών.


Με τη διαταγή σύστασης καθορίζονται θέματα αρμοδιοτήτων, στελέχωσης, στέγασης, διατιθέμενων μέσων καθώς και χρονικής διάρκειας λειτουργίας τους, χωρίς να αποκλείεται η συνεχής λειτουργία, εφόσον απαιτείται. Σημειώνεται ότι από τη Λιμενική Αρχή Χανίων διερευνάται η δυνατότητα λειτουργίας του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........