Πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού σε καλλιτεχνικούς φορείς να υποβάλλουν προτάσεις για το σχεδιασμό δράσεων το 2024

  Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεών της για το 2024, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους καλλιτεχνικούς φορείς που δεν έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις, να τις αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-δρομείου μέχρι και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024.


Οι καλλιτεχνικές προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. την αναλυτική περιγραφή της καλλιτεχνικής δράσης, των καλλιτεχνών και των συ-ντελεστών που θα συμμετέχουν.

2. τον ενδεικτικό προϋπολογισμό με αναλυτική περιγραφή των δαπανών. Στον ενδει-κτικό προϋπολογισμό πρέπει να περιλαμβάνονται οι αμοιβές των καλλιτεχνών, οι α-σφαλιστικές κρατήσεις και εισφορές, ο ΦΠΑ, τα πνευματικά δικαιώματα και η παρα-κράτηση φόρου.

3. τις τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της καλλιτεχνικής δράσης.

Οι προτάσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω email στην διεύθυνση heraklionarts@gmail.com.


Οι φορείς και τα καλλιτεχνικά σχήματα που από την 01/1/2024 έχουν καταθέσει προ-τάσεις δεν απαιτείται να τις κοινοποιήσουν εκ νέου. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Δευ-τέρα έως Παρασκευή (12:00 με 14:00) στα τηλέφωνα 2813409211 και 2810339067.


Πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού σε καλλιτεχνικούς φορείς να υποβάλλουν προτάσεις για το σχεδιασμό δράσεων το 2024

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........