Εγκατάσταση τριών σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Σητείας

 Ο Δήμος Σητείας σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, πρώτος στην Κρήτη, υλοποιεί  πρόγραμμα εγκατάστασης τηλεμετρικών σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων, στα πλαίσια μιας εθνικής ερευνητικής υποδομής που διαχειρίζεται το ΕΛΚΕΘΕ, με μηδενική επιβάρυνση για αυτόν.


Σε πρώτη φάση θα τοποθετηθούν τρεις σταθμοί παρακολούθησης κατά μήκος του ποταμού "Παντέλη" οι οποίοι θα παρακολουθούν την συμπεριφορά των υδάτων σε 24ωρη βάση.


Οι αυτόματοι αυτοί σταθμοί παρακολούθησης της στάθμης και της ποιότητας επιφανειακών υδάτων,  λειτουργούν επιχειρησιακά και  καταγράφουν συνεχώς βασικές ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους όπως: pH, θερμοκρασία νερού, Διαλυμένο Οξυγόνο, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα και Στάθμη νερού ενώ θα υπάρχει τηλεμετρική μετάδοσή τους, σε ημερήσια βάση, στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου.


Η παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας  των επιφανειακών υδάτων της χώρας εξασφαλίζει την ορθή, ισότιμη εκτίμηση, έγκαιρη διάγνωση, των προβλημάτων των υδατικών πόρων για λήψη σαφώς καθορισμένων διαχειριστικών μέτρων.


Εκτός από την Πολιτική Προστασία του Δήμου πρόσβαση στα δεδομένα θα μπορεί να έχει, οποιαδηποτε στιγμή και ο  πολίτης μέσω μιας εύχρηστης εφαρμογής.

Παρακολουθήστε εδώ το Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων. https://hydro-stations.hcmr.gr/

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........