Το Μικρό Κηποθέατρο Μάνος Χατζιδάκις Στο Ηράκλειο

 0+%25281%2529

%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591++%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2597+%25CE%25A7%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%2594%25CE%2599%25CE%2591+%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A5+%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%259A%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5+%25CE%259C%25CE%2591%25CE%259D%25CE%259F%25CE%25A3+%25CE%25A7%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%2596%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2599%25CE%25A3+%25282%2529

Πίσω από το μεγάλο κηποθέατρο, στη χαμηλή πλατεία της Πύλης Ιησού, διαμορφώθηκε το 1980 ύστερα από πρόταση του Μάνου Χατζηδάκι και με σχέδια του Διονύση Φωτόπουλου, το Μικρό Κηποθέατρο, που πήρε το όνομα του μεγάλου συνθέτη.

%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591+%252844%2529

%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591+%252846%2529

%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF+%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2582

Είναι μία λυόμενη κατασκευή ούτως ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα Ενετικά Τείχη, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα μνημεία.

Στο Μικρό Κηποθέατρο (400 - 450 θέσεων), όπως και στο μεγάλο, έγιναν πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις του «Μουσικού Αυγούστου» και θεσμού «Ηράκλειο - Καλοκαίρι».

0

%25CE%259A%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%259C%25CE%2591+%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3+%25CE%25A6%25CE%25A5%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%25A3+++%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591+%25281%2529

%25CE%259A%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%259C%25CE%2591+%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3+%25CE%25A6%25CE%25A5%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%25A3+++%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591+%25282%2529

%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591++%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2597+%25CE%25A7%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%2594%25CE%2599%25CE%2591+%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A5+%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%259A%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5+%25CE%259C%25CE%2591%25CE%259D%25CE%259F%25CE%25A3+%25CE%25A7%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%2596%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2599%25CE%25A3+%252817%2529

%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591++%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2597+%25CE%25A7%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%2594%25CE%2599%25CE%2591+%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A5+%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%259A%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5+%25CE%259C%25CE%2591%25CE%259D%25CE%259F%25CE%25A3+%25CE%25A7%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%2596%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2599%25CE%25A3+%252820%2529

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........