12 Μαίου 1930 Ιδρύεται Η Πυροσβεστική Υπηρεσία

 179875_125166260889799_986845_n


Κλιμακοφόρο 50 μέτρων Magirus Deutz Jupiter, προμηθείας ΕΤΟΣ 1960

Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για τη λήψη μέτρων οργάνωσης της πυρασφάλειας της χώρας μετά την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της, ανατέθηκε στους Νομάρχες με το Διάταγμα της 26-4/8-5-1833.
Παράλληλα, οι Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να διαθέτουν τα αναγκαία μέσα και εργαλεία για την κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και προσωπικό, τους Ειρηνοφύλακες, οι οποίοι επιστράτευαν μεταξύ των παρευρισκόμενων, πολίτες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.


Στα Δημόσια κτίρια την αρμοδιότητα και την ευθύνη κατάσβεσης πυρκαγιών είχε ο στρατός και συγκεκριμένα οι Λόχοι Σκαπανέων. 

181723_125166304223128_4065096_n

2
Υδροφόρο Steyr 1490, με δεξαμενή νερού 12000l και αφρού 500l, προμήθειας ΕΤΟΣ 1980

Στις 26 Απριλίου 1926 με Διάταγμα διαλύθηκε ο Λόχος Πυροσβεστών και σχηματίστηκε «Πυροσβεστικόν Σώμα», εντελώς ανεξάρτητο από το λοιπό Στράτευμα με ξεχωριστή Διοίκηση υπαγόμενο απευθείας στις διαταγές του Υπουργείου Στρατιωτικών. 


Ούτε όμως αυτός ο σχηματισμός απέδωσε, αφού οι μεγάλες πυρκαγιές που σημειώθηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν τόσο καταστροφικές, ώστε ανησύχησαν σε μεγάλο βαθμό τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, οι οποίες και έθεσαν αμέσως το θέμα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και υπαγωγής του σε άλλο Υπουργείο. 

O

%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF+50+%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD+Magirus+Deytz+310D26+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A3+1980-1982
Κλιμακοφόρο 50 μέτρων Magirus Deytz 310D26 προμήθειας ΕΤΟΣ 1980-1982

%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF+Magirus+Deutz+170D11+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
Υδροφόρο Magirus Deutz 170D11 προμήθειας


Στις 12 Μαΐου 1930 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4661 «περί διοργανώσεως Πυροσβεστικού Σώματος». Σύμφωνα με αυτόν, ιδρύεται το Πυροσβεστικό Σώμα ανεξάρτητο με δικούς του νόμους, με πλήρη αυτοδιοίκηση σε μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο των Εσωτερικών. 


%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF+Magirus+Deutz+FS+45+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+1940+%CE%BC%CE%B5+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AE+%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D+2500l+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%AC+2+%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CF%8400%CE%B7%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
Υδροφόρο Magirus Deutz FS 45 προμήθειας 1940 με δεξαμενή νερού 2500l και ανά 2 θέσεων 
πλευρικά τ00ης δεξαμενής νερού

%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF+Magirus+Deutz+FS+45+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+1940+%CE%BC%CE%B5+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AE+%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D+2500l+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%AC+2+%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
Υδροφόρο Magirus Deutz FS 45 προμήθειας 1940 με δεξαμενή νερού 2500l και 
ανά 2 θέσεων πλευρικά της δεξαμενής νερού


Τα τμήματα των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Κρήτη έχουν ώς εξής%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF+Magirus+Deutz+Mercur+125a,+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
Υδροφόρο Magirus Deutz Mercur 125a, προμηθείας

%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF+Opel+Blitz,+%CE%BC%CE%B5+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AE+%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D+1000l,+%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82,+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A3+1972-1973
Υδροφόρο Opel Blitz, με δεξαμενή νερού 1000l, δεύτερης γενιάς, προμήθειας 
ΕΤΟΣ 1972-1973

 ΠΗΓΗ - www.fireservice.gr

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........