21 Μαίου 1989 εγκαινιάζεται το ΠΕΠΑΓΝΗ

 Με την προσπάθεια καθιέρωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα μας το 1983, επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η άρση των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, με την πλήρη και ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ΄Ελληνες πολίτες μέσα και έξω από το Νοσοκομείο, με την δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών, την ποιοτική αναβάθμιση και την σωστότερη λειτουργία των Μονάδων υγείας


Η άμβλυνση αυτή επιχειρήθηκε με τον Ν. 1397/83, όπου καθιερώθηκε η ανέγερση και λειτουργία νέων μονάδων - κέντρα υγείας και νέα Νοσοκομεία, για την εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας -δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. 


Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας εντάχθηκε και η ανέγερση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) .

A1

Η σύμβαση κατασκευής του Νοσοκομείου κυρώθηκε με τον Νόμο 1398/7-10-83 και ανατέθηκε στην κατασκευάστρια Γερμανική εταιρεία Philipp Holzmann AG με επιβλέπουσα αρχή την Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ). 


Ο γηπεδικός χώρος του Νοσοκομείου είναι περίπου 84.000 τ. μ. Ένα μέρος, 65.475 τ.μ. περίπου, έχει παραχωρηθεί η κυριότητά τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα υπόλοιπα έχουν απαλλοτριωθεί από το Υπουργείο Υγείας. Με τον παραπάνω Νόμο η κατασκευάστρια εταιρεία είχε αναλάβει να αποπερατώσει το έργο μέσα σε τριάντα πέντε (35) μήνες . Εκτός από τις κτιριολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις η εταιρεία παρέδωσε το Νοσοκομείο με πλήρη ξενοδοχειακό και βιοϊατρικό εξοπλισμό.Το συνολικό κόστος κατασκευής του Νοσοκομείου ήταν Τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια δραχμές (3.440.000.000).
Η συνολική κάλυψη του Νοσοκομείου ανέρχεται σε 60.837 τ.μ. και η δυναμικότητα κατά τη μελέτη κατασκευής σε 672 κλίνες .

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7%CF%82

Τα εγκαίνια έγιναν στις 21-5-89 από τον πρωθυπουργό της χώρας Ανδρέα Γ. Παπανδρέου ενώ η λειτουργία των πρώτων Εξωτερικών Ιατρείων είχε αρχίσει από 17-5-89. 


Ακολούθησαν τα εργαστηριακά τμήματα σταδιακά από 14-6-89 και τα νοσηλευτικά τμήματα από 21-10-89 με εξήντα (60) περίπου κρεβάτια. Από τότε μέχρι σήμερα το Νοσοκομείο βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία με την αύξηση των δραστηριοτήτων του σε όλα τα επίπεδα υγείας.

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7%CF%82+(1)

Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    ΙΑΤΡ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
    ΙΑΤΡ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
    ΙΑΤΡ. ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
    ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
    ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
    ΤΜΗΜΑ SARS

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΠΟΥΒΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΑΣΘΜΑΤΟΣ
    ΙΑΤΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
    ΙΑΤΡ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
    ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
    Μ.Τ.Ν. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
    ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
    ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΡΕΥΜ/ΚΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
    ΙΑΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ
    ERCP ΙΑΤΡΕΙΟ
    ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
    ΙΑΤΡ. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
    ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    ΕΡΓ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
    ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
    Μ.Ε.Π.Κ. ΜΟΝ.ΕΝΤ.ΠΑΡ.ΚΑΡΔΙΟΛ.
    ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
    ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
    ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
    ΙΑΤΡ. ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤ

Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    ΙΑΤΡ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
    ΙΑΤΡ. ΜΑΣΤΟΥ
    ΙΑΤΡ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
    ΙΑΤΡ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
    ΙΑΤΡ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΘΩΡΑΚ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΤΗ
    ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΚΥΗΣΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
    ΙΑΤΡ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚ
    ΙΑΤΡ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΑΣ ΓΥΝ/ΓΙΑΣ
    ΙΑΤΡ. ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΥΗΣΗ
    ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΑΙΕΥΤ.
    ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ


Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
    ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤ.ΠΑΡΑΚΟΛ.ΠΑΙΔΩΝ
    ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ
    ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
    ΕΡΓ/ΡΙΟ ΠΑΙΔΟΑΙΜ/ΓΙΚΗΣ ΟΓΚ/ΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
    ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜ/ΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝ.
    ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ
    ΙΑΤΡ. ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ

Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    ΙΑΤΡ. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
    ΙΑΤΡ. ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ
    ΙΑΤΡ. ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
    ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
    ΛΕΙΖΕΡ
    ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ
    ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
    ΤΜΗΜΑ ΟΦΘΑΛ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΜ.ΚΕΡΑΤ.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ
    ΕΡΓ. ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
    ΙΑΤΡ. ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΩΡΛ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
    ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΧΛΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ
    Ω. Ρ. Λ. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
    ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
    ΜΑΦ (ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ)
    ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


    ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΛΟΓΟΥ
    ΚΟΙΝ/ΚΗ - ΟΙΚΟΓ/ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
    ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔ.

ΚΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
    ΙΑΤΡ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
    ΜΟΝΑΔΑ ΟΞΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
    ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΡΓΩ
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΡΓΩ ΝΟ 2

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
    ΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ


A2

260313155327_7974

Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
    ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
    ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
    ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
    ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
    ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
    ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
    ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
    ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
    ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ
    ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓ. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
    ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - IN VITRO
    ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - IN VIVO

ΕΡΓ. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓ.
    ΕΡΓ. ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
    ΕΡΓ. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ
    ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΙΟΛΟΓΙΑΣ
    ΙΟΛΟΓΙΚΟ
    ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΡΓ. ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
    ΕΡΓ. ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ.
    ΕΡΓ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΑΣ
    ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
    ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
    ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΡΙΑ ΟΡΜΟΝΩΝ

ΕΡΓ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΙΜ.
    ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΡΓ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
    ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
    ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΡΓ. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.
    ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
    ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤ.ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
    ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΦΛ. ΔΙΑΛ.

ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓ. ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΓΑΛΗΝΙΚΑ


ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


LOGO+%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259BE%25CE%2599%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599+%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591+%25CE%2597+%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597+%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F+%25CE%2599%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%259D%25CE%2595%25CE%25A4

tromaktiko\

A-7259-1330794990


Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

    ΤΕΠ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ERCP
    ΤΕΠ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΓΕΝ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
    ΤΕΠ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΟΣΗΛ/ΚΟ ΤΜ. ΕΠ. ΠΕΡ.-ΧΕΙΡΟΥΡ.
    ΤΕΠ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
    ΤΕΠ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
    ΤΕΠ ΟΡΘΟΠΕΔ.- ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
    ΤΕΠ ΩΡΛ

ΝΟΣΗΛ/ΚΟ ΤΜ. ΕΠ. ΠΕΡ.-ΨΥΧΙΑΤΡ.
    ΤΕΠ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ


ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........