Περιφερειακό Παρατηρητήριο Για Τη Βία Κατά Των Γυναικών Στην Κρήτη

  Στη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών (WOMEN’S WATCH) στην Κρήτη, στοχεύει ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», στο πλαίσιο του Έργου BUILD «Building a robust and democratic civic space», που έχει ως στόχο την προστασία, προώθηση και ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και την Κύπρο και την ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους.


Η νέα δράση σκοπεύει να θεμελιώσει τη συστηματική εποπτεία, την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και τη βελτιωμένη ανταπόκριση του συστήματος στην αντιμετώπισή του σε επίπεδο Κρήτης, μέσω της σύναψης στρατηγικών συνεργασιών με ένα ευρύτερο φάσμα Οργανώσεων, Υπηρεσιών και Φορέων χάραξης πολιτικής, αυξάνοντας τον συλλογικό αντίκτυπο και τους πόρους του.

.com/img/a/

 Θα καθιερώσει, παράλληλα, έναν θετικό διάλογο και συνεργασία όλων των Φορέων και επαγγελματιών πρώτης γραμμής που εμπλέκονται στο πεδίο (οι οποίοι θα τροφοδοτηθούν με στοχευμένες παρεμβάσεις συνηγορίας), καθώς και των Φορέων λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής στην Περιφέρεια Κρήτης.


 Παράλληλα και η τοπική κοινότητα μπορεί να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην καταπολέμηση της βίας, λειτουργώντας ως μοχλός πίεσης για τη βελτίωση του συστήματος, καλλιεργώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις επιζώσες και προωθώντας την ισότητα των φύλων.


Οι παρεμβάσεις του Έργου θα συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων και διαδικασιών που θα αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών σε συνεχή βάση, πέραν των δώδεκα πρώτων μηνών υλοποίησής του και της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, το οποίο θα συλλέγει διαρκώς δεδομένα (τόσο ο «Σύνδεσμος» ως Φορέας υλοποίησης, όσο και άλλοι παρεμφερείς Φορείς,μπορούν να τροφοδοτούν με δεδομένα το Παρατηρητήριο), ενώ οι τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής του, θα αποτελούν βασική πηγή των παρεμβάσεων συνηγορίας και θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του.Το Έργο BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. κατά 90%, μέσω του Προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), και από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ κατά 10%, με επιχορήγηση ύψους €2,9 εκ. Το Παρατηρητήριο θα συσταθεί αντλώντας πολύτιμη τεχνογνωσία από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τη Βία κατά των Γυναικών της Ιρλανδίας, συμβάλλοντας έτσι στη μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών της Ε.Ε.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........