Μεγάλο ενδιαφέρον από μαθητές και μαθήτριες για την Οδική Ασφάλεια, στην πρεμιέρα των 10ήμερων εκδηλώσεων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Νέας Αλικαρνασσού

 Με τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών από σχολεία του Ηρακλείου ξεκίνησαν την Δευτέρα 13 Μαΐου οι 10ήμερες εκδηλώσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής που διοργανώ-νει ο Δήμος Ηρακλείου δια της Αντιδημαρχίας Παιδείας σε συνεργασία με την Διεύ-θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τροχαία Ηρακλείου, και την Περιφέρεια Κρήτης.


Δεκάδες μαθητές και μαθήτριες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τα μαθή-ματα και τις επιδείξεις από τους Τροχονόμους Αστυνομικούς, Δημοτικούς Αστυνομι-κούς, Πυροσβέστες, προσωπικό του Λιμενικού και διασώστες του ΕΚΑΒ στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Νέα Αλικαρνασσό, ενώ είχαν την ευκαιρία να μάθουν με βιωματικό τρόπο τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας χωρισμένοι σε ομάδες εκπαί-δευσης. 


Η Αντιδημαρχία Παιδείας έχει θέσει υψηλούς στόχους για την ευαισθητοποί-ηση των μαθητών και μαθητριών και στην ορθή απόκτηση οδικής συμπεριφοράς σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τροχαία Ηρακλείου, και την Περιφέρεια Κρήτης. Στις 10ήμερες εκδηλώσεις θα συμμετέχουν 1500 μαθη-τές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από δεκάδες σχολεία του Δήμου Ηρακλείου.


Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης τόνισε μεταξύ άλ-λων: «Σηματοδοτούμε σήμερα τη νέα λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγω-γής Νέας Αλικαρνασσού, μετά την κατάργηση της ΔΗΚΕΗ, το οποίο ανακαινίστηκε στη διάρκεια του Πάσχα. Εκατοντάδες μαθητές δημοτικών σχολείων της πόλης μας, θα εκπαιδευτούν στην ασφαλή οδήγηση. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας νέας γε-νιάς οδηγών η οποία θα κυκλοφορεί και θα οδηγεί με ασφάλεια ώστε να εκλείψει κάθε ατύχημα από την καθημερινότητά μας».

Ο Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε για την εξαιρετική συνεργασία που έχουν στη διοργά-νωση των εκδηλώσεων την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας της Περιφέρειας Κρή-της Ελένη Μαράκη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας Γιώργο Καρ-τσάκη, το Διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, το Διευθυντή Πρω-τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Μανόλη Μπελαδάκη, τον Αντιδήμαρχο Μανόλη Χαιρέτη και τη Δημοτική Αστυνομία για την συμμετοχή τους καθώς και το προσω-πικό του Πάρκου για την εξαιρετική προετοιμασία.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........