Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού

 Μια σύγχρονη, προχωρημένη πρόταση – διακήρυξη που προσαρμόζει σε ένα ενιαίο κείμενο το πλαίσιο λειτουργίας των αιρετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού όσον αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις, ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χερσονήσου. (αρ. απόφασης: 113/2024).


Συγκεκριμένα, ο «Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού» και τα συνολικά 25 σημεία-διατάξεις που εμπεριέχει αποτελεί μια προσπάθεια περαιτέρω ρύθμισης συγκεκριμένων διαδικασιών και αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων και λειτουργιών, αλλά και αναβάθμισης της σχέσης της τοπικής πολιτικής ηγεσίας με τους πολίτες/δημότες. 


Σε δεύτερο επίπεδο αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο στη διάθεση των αιρετών εκπροσώπων των πολιτών που οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις τοπικές υποθέσεις και να προάγουν το κοινωνικό συμφέρον.


Αναλυτικότερα, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης ανέφερε στην εισηγητική του πρόταση: «Οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, ως δημόσιοι λειτουργοί και άμεσα εκλεγμένοι από το λαό, έχουν στη διάθεσή τους ένα ενιαίο και ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και προσδιορίζει την κατάρτιση πρότυπων κωδικών δεοντολογίας για τις τοπικές αρχές, οι οποίες καθορίζουν τις γενικές απαντήσεις, οι οποίες διέπουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τοπικών αιρετών αντιπροσώπων.


Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές (Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια), οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για την ομαλή, χρηστή και αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων των τοπικών αιρετών αντιπροσώπων. Γνωστοποιούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιρετών, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα και ενδεδειγμένα μέσα. 


Λαμβάνουν πρόνοιες και μέτρα για την εκπλήρωση (και τη μη εκπλήρωση) των υποχρεώσεων από τους αιρετούς αντιπροσώπους με απόλυτη διαφάνεια και σύμφωνα με το νόμο και την τοπική νομοθεσία. Διασφαλίζουν το σεβασμό των

θεμελιωδών δικαιωμάτων των τοπικών αιρετών αντιπροσώπων από τους άλλους αιρετούς αντιπροσώπους, δημόσιους υπαλλήλους και πολίτες.


Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (Ε.Χ.Τ.Α.) του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον οποίο η χώρα μας έχει κυρώσει με το νόμο 1850/1989, στο άρθρο του 7 ορίζει ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι δεν παρακωλύονται από τις ενέργειες τρίτων στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Έχω την άποψη ότι η σύνταξη, η έγκριση και η εφαρμογή ενός Χάρτη Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των τοπικών αιρετών αντιπροσώπων, σίγουρα θα βοηθήσει στην προσωπική λειτουργική καταχώρησή τους και την αναβάθμιση της σχέσης τους με τους πολίτες.»


Οι συγκεκριμένες δράσεις, συμπεριφορές, εγγυήσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις των αιρετών αντιπροσώπων, που ρυθμίζονται στον ψηφισθέντα Χάρτη από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι: το link εδώ

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........