Δείτε σημεία της πόλης του Ηρακλείου φωτογραφημένα όπως ήταν παλιά και όπως είναι σήμερα - Κρήτη πόλεις και χωριά

Home Top Ad

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Δείτε σημεία της πόλης του Ηρακλείου φωτογραφημένα όπως ήταν παλιά και όπως είναι σήμερα

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582%2B-%2B22%2B-%2B%25CE%259B%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΗΜΕΙΑ !!! ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ... 
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ !!!

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+22+-+%25CE%259B%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1
%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+21

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+20+-+%25CE%2591%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582+25%25CE%25B7+%25CE%2591%25CF%2585%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+19+-+%25CE%2592%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B1

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+18+-+%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1+%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+18+-+%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1+%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+17+-+%25CE%259C%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9+%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF+%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B1

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+16+-+%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2582

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+9+-+%25CE%2598%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BF+%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BF%25CF%2582

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+11+-+%25CE%25A0%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%2593%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2586%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+12+-+%25CE%259A%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%2594%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+13+-+%25CE%259C%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B9

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+15+-+%25CE%259B%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+4+-+%25CE%2595%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BF+%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B7

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+5+-+%25CE%2591%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585+%25CE%259C%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B1

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+6+-+%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B7+%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+7+-+%25CE%259B

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+8+-+%25CE%25A3%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2582

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+23+-+%25CE%259F%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25A8%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25BA%25CF%2589%25CE%25BD

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+24+-+club+Magazi

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+1+-+%25CE%259C%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9+el+greco

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+2+-+%25CE%259C%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9+%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9

%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582+-+3+-+%25CE%259C%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2582

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ _ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ......... .........

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ